26. aug. 2011

Lydighed mod de udfordringer Jesus giver mig.

Det udfordrer mig, at når jeg læser evangelierne, så fristes jeg hver gang jeg møder en af Jesus befalinger til, straks at rette mit fokus mod nåden og dermed ikke tage befalingen til mig. Jeg giver med andre ord op på forhånd, i stedet for at tage udfordringen til mig. Hvis jeg ikke passer på kan jeg hurtigt komme til at misbruge Guds nåde, til ikke at følge efter ham.
I Apg 1,2: siges der at Jesus blev taget op til himlen, efter at han havde givet sine befalinger til apostlene, som han havde udvalgt.
Det var befalinger der blev givet, hvilket til enhver tid bør resulterer i lydighed.

I går var jeg til møde med tre fra Brønderslev, hvor vi delte vores fælles længsel efter, at holde hinanden fast i, ikke bare vores egen personlige vandring med Gud, men også i at vi vil arbejde på at holde os selv fast i det at vi er kaldet til at være i mission, i de fællesskaber vi er en del af.

24. aug. 2011

Imod det naturlige

I Joh 14, 21 står der:
Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.

Det er udfordrende for mig, at kriteriet for om jeg elsker Jesus, hænger tæt sammen med min villighed til at holde hans bud.
Når jeg føler mig langt væk fra Gud, så er det netop der jeg kan have nemmest ved at leve i ulydighed overfor budene, men så møder jeg i verset her, at Jesus netop vil give sig til kende for os/mig, når jeg vælger at leve i lydighed mod ham.

Hvis jeg skal lykkes i at få tættere fællesskab med Gud, måjeg altså aktivt vælge at gå i modsat retning af hvad der falder mig naturligt.

23. aug. 2011

Åndelige discipliner

For tiden tænker jeg en del over det med åndelige discipliner.
På den end side, så vil det moderne menneske jeg selv tænker jeg er gerne kunne sige, at det er noget gammeldags noget, det med at bruge åndelige discipliner i sin hverdag, men samtidig, så erkender jeg også at det rent faktisk hjælper mig.

Det er lidt ligesom at lære at løbe.. Jeg kan godt beslutte mig for at ville lære det, men hvis jeg ikke øver mig, så vedbliver det bare med at være en optimistisk ambition.

En af de ting jeg prøver at få indarbejdet i mit liv, er det at føre en åndelig dagbog, så jeg kan blive mere bevidst i min tænkning omkring min efterfølgelse af Jesus.

På det udadrettede plan har jeg her i sommers haft stor glæde af, at være en enkelt dag på Nibe festival, hvor jeg sammen med nogle andre efterfølgere af Jesus, snakkede med dem der ville snakke om Gud og bad for hvad de end måtte fejle.. Det var en rigtig god oplevelse også det at se at mennesker blev helbredt.