13. sep. 2016

På hvilken side hænger du?

Observation:
Jeg ser to mennesker, der begge er blevet afsløret i deres forbrydelser/ulydighed mod loven og de har begge fået den strengest mulige straf.
Døden!
Jeg kan se mig selv i dem begge!

Lukas 23:
39Selv den ene af forbryderne, som hang ved siden af ham, gjorde nar: “Er du ikke Messias? Så red dig selv og os!” 40Men den anden forbryder irettesatte den første: “Frygter du slet ikke Gud, nu du skal dø? 41Vi får den straf, vi fortjener, men han har ikke gjort noget forkert.” 

Jeg kan sammen med den første have svært ved at forstå, at den eneste, der har mulighed for, at redde sig selv, ikke gør det. Og jeg kan have lyst til at konstatere at det ganske enkelt er for tåbeligt og at det hele måske bare var løse rygter, hvilket fremmer min lyst til at håne og gøre nar.
Når jeg tager den plads glemmer jeg for en stund hvad der venter mig og leder i stedet efter andres fejl.

Jeg kan også se mig selv som den anden, der også forundres over at en uskyldig hænger ved min side og vælger at tage en straf der ikke er hans. En mand der tidligere har besejret døden på andres vegne (Lazarus og en lille pige) og som ingen nogensinde har kunnet anklage uden at skulle lyve. Jeg ser at min straf er rimelig, men øjner samtidig et svagt håb, igennem ham, der hænger ved min side. og derfor har jeg lyst til at sige:

42Så sagde han: “Jesus, husk på mig, når du kommer til dit rige.” 
43Jesus svarede: “Det siger jeg dig: I dag skal du komme med mig til Paradiset.

Handling:
Jeg vil i dag skubbe min skepsis og tvivl i baggrunden og vove at henvende mig til Jesus, som jeg tror kan redde mig. Jeg vil accepterer når andre håner og gør nar, fordi jeg selv kan mærke motiverne i mit indre til det samme. Og derfor vil jeg prøve at elske dem, som jeg tror Jesus ville gøre det.

6. sep. 2016

Mod og egne planer er ikke altid nok!

Observation:
Peter har sine egne løsninger for, hvordan han vil følge Jesus her. Da Judas kommer med soldaterne og forråder Jesus, så er det Peters løsning at tage fat i sværdet og kæmpe imod, og han stopper kun fordi Jesus stopper ham. Han når endda at hugge et øre af en.
Peter mangler med andre ord ikke modet, men alligevel ender han med at fornægte Jesus tre gange. Hvorfor går det alligevel galt for Peter, når han egentlig er villig til at risikere sit liv?

Luk 22,46:
Hvordan kan I sove?” sagde han. “Rejs jer op og bed, så I ikke bukker under for fristelserne.” 

Jesus bad kun disciplene om en ting, at bede, da der ellers ville være fristelser de ville bukke under for.
Luk 22,59-62:
En times tid senere var der en, der forsikrede: “Han dér er bestemt en af Jesu disciple. I kan jo selv høre, at han er fra Galilæa!” 
Men Peter råbte: “Mand dog, jeg aner ikke, hvad du taler om!” 
Netop da var der en hane, der galede. 
Jesus vendte sig om og så på Peter, og pludselig huskede han, hvad Jesus havde sagt: “Inden hanen galer i nat, har du tre gange nægtet at kendes ved mig.” Da gik Peter udenfor og brast i en fortvivlet gråd.

Handling:
Selvom det at bede for mig, til tider kan virke ufrugtbart, vil jeg prøve i tillid, at holde fast i, at bønnen aldrig er en dårlig prioritet.