29. aug. 2016

Penge og gavmildhed

Observation:
Har du nogensinde været tilskuer til andres gavmildhed. Hvis der er flere der er gavmilde, så kan du og jeg måske komme til, at vurdere om vi nu rent faktisk synes, at det er gavmildhed, det vi er vidner til.
Hvornår synes du at man er gavmild?
Nogle gange kan man blive bedt om at donerer penge til det ene eller det andet og det er jo ganske godt, men kan man kalde mig for gavmild, hvis det jeg giver, er så lidt, at det ikke for alvor påvirker min levestandard.

Lukas 21,1-4:
Mens Jesus sad i templets forgård og underviste, lagde han mærke til en del rige mennesker, der lagde deres gaver i templets indsamlingsbøsse. 2En fattig enke kom også forbi og lod to småmønter falde i. 3Da sagde Jesus til disciplene: “Så I den fattige enke dér? Det siger jeg jer: Hun gav mere end alle de andre. 4De gav af deres overflod, men hun gav simpelthen alt, hvad hun ejede og havde!”

Handling:
Jeg vil holde fast i, at der er enkelte ting, der skal være så vigtige for mig, at de ligefrem må påvirke min levestandard.

22. aug. 2016

På udkig trods omstændigheder

Observation:
Jeg kan have alle mulige omstændigheder imod mig. Jeg kan være for lille, for stor, for gammel eller for ung osv. De omstændigheder kan give mig et indtryk af hvad der er muligt for mig, men hvis jeg har en længsel efter at møde Gud, så kan jeg blive mødt i den længsel også selvom jeg tænker at det er helt umuligt.

Lukas 19
 3Han var ivrig efter at få et glimt af Jesus, men han var ikke ret høj og kunne ikke se noget for de mange mennesker. 4Derfor løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ et sted, hvor Jesus helt sikkert ville komme forbi. 5Da Jesus nåede frem til træet, kiggede han op og sagde: “Skynd dig at komme ned, Zakæus! Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag.”

Handling:
Jeg vil tro på at Gud er villig til at møde mig i dag og jeg vil selv være på udkig efter ham.

17. aug. 2016

Mod og mismod

Observation:
Når jeg har mistet modet, når alt håb er ude, når jeg ikke tror der er noget at komme efter. Så holder jeg op med at være skråsikker, så bliver jeg ligeså langsomt mere lyttende og mere spørgende.
Det samme oplever jeg også, når der bliver ved med at være nogen, der har det svært omkring mig.
Men måske er det ok ikke at forblive skråsikker, måske er det ok, at jeg af og til tvinges til at blive lidt "desperat"/frimodig i min søgen efter svar/vejen frem.
Når jeg i perioder oplever at ting lykkes for mig og ikke så meget for dem omkring mig, bliver jeg så nogle gange selvretfærdig og giver mig selv æren for den lykke jeg oplever, eller kan jeg forblive ydmyg?

Handling:
Jeg vil i dag prøve, at komme til Gud som jeg er...

Lukas 18
1Jesus fortalte derefter disciplene en historie om nødvendigheden af altid at bede og ikke miste modet: ...

14Det siger jeg jer: Det var skatteopkræveren, der blev accepteret af Gud, ikke farisæeren! For de, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, men de, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.”
15På et tidspunkt kom nogle forældre til Jesus med deres små børn, for at han skulle velsigne dem. Da disciplene så det, ville de jage dem bort. 16Men Jesus kaldte på dem. “Lad børnene komme til mig,” sagde han. “I må ikke hindre dem, for det er sådan nogle som dem, der får adgang til Guds rige. 17Det siger jeg jer: De, der ikke tager imod Guds rige på samme måde, som et barn tager imod, kommer slet ikke ind i det.”

16. aug. 2016

At leve med åbne øjne.

Observation:
Hvordan ser det sorgløse liv ud for mig. Lever jeg uden at se hvad der sker omkring mig, eller ser jeg måske så meget omkring mig, at jeg overser det, der er det vigtigste.
Jeg synes nogle gange at ting kommer ind fra siden, som et lyn fra en klar himmel, men ofte er der vel i virkeligheden tykke skyer, der viser at der er noget på vej, jeg har vel bare ikke altid set dem, fordi jeg kigger efter noget andet.
Jeg bliver her præsenteret for det, at Jesus skal komme igen og til den tid, skal jeg forhåbentlig ikke lige alt muligt andet først, men hvad med i dag, lever jeg ud fra den virkelighed jeg tror er gældende, at Jesus engang skal komme igen.

Handling:
Igen i dag er jeg udfordret til, at tænke og leve lidt mere langsigtet og til at være villig til overfor mennesker der spørger, at stå ved min tro på, at Jesus engang skal komme igen og at det, ikke alene, men også af denne grund, ikke er ligegyldigt hvordan vi lever.
Men at leve langsigtet betyder også for mig, at søge og leve aktivt i dag, udfra den virkelighed, at Gud allerede nu og her, har grebet ind.
Men jeg vil også lade være med, at fordømme mig selv, for alt det oprør jeg møder i meget eget sind og glæde mig over, at Gud netop kan møde mig på trods.

Lukas 17
31Den dag vil de, der opholder sig uden for deres hus, ikke have tid til at løbe ind for at pakke, og de, der arbejder i marken, vil ikke have tid til at løbe hjem og hente deres ejendele. 32Husk på, hvad der skete med Lots hustru! 33De, der klamrer sig til livet, vil miste det, men de, der er parat til at give afkald på deres jordiske liv, vil få det evige liv. 

12. aug. 2016

Tilgivelse og udfordring

Observation:
Når der er noget/nogen jeg er utilfreds med, så kan det være helt fantastisk at få lov til at sætte ord på det, især hvis jeg kan gøre det i en sammenhæng hvor jeg bliver bakket op i mine holdninger. Det betyder med andre ord, at hvis der er andre involveret og dermed delvist kilden til min frustration, så vil det typisk ikke være dem jeg vælger, at gå til, for her kan jeg jo risikere at forsvar eller sågar modangreb.
Den naturlige tendens vil altså for mig være, at gå behændigt udenom dem og finde nogen der vil være på "mit hold".

Lukas 17,3-4:
Pas derfor på, hvordan I lever! 
Hvis din ven forsynder sig imod dig, så konfronter ham med det. Hvis han hører på dig og beder om tilgivelse, så tilgiv ham. Selv hvis han forsynder sig syv gange om dagen, skal du tilgive ham, for så vidt han angrer og beder om tilgivelse.” 

Handling:
I lyset af disse vers ser jeg, at jeg må arbejde på hvem jeg vælger at gå til og at jeg skal være tålmodig, selvom det måske er flere gange om dagen, at jeg ender i den samme situation.

10. aug. 2016

Høje, lave eller flygtige værdier

Observation:
Jeg tænker om mig selv, at jeg som regel er god til at værdisætte ting, måske er jeg lidt til den nærige side, hvilket giver to forskellige resultater, alt efter hvilken side af handlen jeg befinder mig.
Men hvad du hvis hverken jeg eller mine omgivelser forstår, at se hvad der er værdifuldt, eller hvis vi kun forholder os til det, der har midlertidig værdi.
Kommer vi så til at lave katastrofale fejlinvesteringer/beslutninger.

Handling:
Jeg tror måske jeg undervurderer værdien af mine relationer, så måske skal de have lov til at koste mig lidt mere i dag.

Lukas 16,11:Hvis man ikke kan stole på jer med hensyn til denne verdens flygtige værdier, kan man heller ikke betro jer de sande værdier.

9. aug. 2016

Bedre frugter

Observation: Jeg kan få en hel masse her og nu, hvis jeg giver mig selv lov til at tænke kortsigtet, men er jeg klar til høste den langsigtede frugt af de valg jeg tager udfra mit kortsigtede perspektiv?

Handling: I dag vil jeg prøve, at tænke lidt længere over konsekvenserne af mine valg, i håb om at høste bedre frugter.


Lukas 15,11-16
Der var en mand, som havde to sønner. 12 En dag sagde den yngste søn til sin far: ‘Giv mig min del af arven nu!’ Faderen delte så, hvad han ejede, mellem de to sønner.
13Nogle dage senere samlede den yngste søn alle sine penge og rejste udenlands. Der soldede han hele sin formue op i et udsvævende liv, 14og da han ikke havde flere penge, begyndte vanskelighederne at melde sig. Der blev hungersnød i landet, og han sultede. 15Til sidst søgte han job hos en landmand, der sendte ham ud for at vogte grise på marken. 16Han drømte om at spise sig mæt i det, grisene åd, men ingen gav ham noget.