2. sep. 2011

Økonomi og forbrug.

I Apg. 19,23-ff: Læser vi om den uro der opstod, hos dem der tjente penge på at lave afguder, og hvordan de så forkyndelsen af evangeliet, som en trussel mod deres indtjeningsgrundlag.

 Da jeg læste det, så slog det mig, hvor meget vi i vores samfund tilbeder det at få forbruget højt op, og hvordan vi fyldes af tanken om at det at vi køber noget, skal gøre os lykkelige.
Måske har brug for at blive ”rystet” af evangeliet, der forkynder for os, at uanset hvor meget vi køber, så er det ikke i det, sund identitet og lykke kan findes.

 Vi kunne omskrive Apg. 19,27b med følgende: Der er fare for, at hende (økonomien), som hele verden ærer, bliver berøvet sin storhed.


Der er altid fare for at misforstå noget, når man sætter noget ind i en nutidig kontekst, men det var den tanke, der fyldte mit hjerte, da jeg læste afsnittet.
Så for mig er det blevet en påmindelse om, at søge at have min identitet i efterfølgelsen af Jesus, og ikke tro at jeg bliver mere lykkelig af de ting jeg køber.