26. nov. 2020

Træd frimodigt frem!

 Hvis vi som mennesker står i en situation, hvor vi har fejlet og en anden skal dømme os, så vil vi nok nogle gange ønske, at der blev set igennem fingrene med hvad der er retfærdigt, så vi på forunderlig vis kunne få en ny chance.

Men vi ved også, at hvis virkeligheden altid var sådan, så ville der nok ikke gå ret lang tid før der ingen retfærdighed var til, så hvis vi tænker på andet og mere end vores eget bedste, så vil vi måske nøjes med en der virkelig forstod, hvad der havde været svært for os, som virkelig kunne bringe enhver formildende omstændighed frem i lyset, så vi trods en eventuel dom ikke skulle dømmes hårdere end højst nødvendigt.

I bibelen møder vi også denne udfordring, da Gud der er vores fuldt ud retfærdige dommer, der har sørget for at vi har den eneste advokat, der fuldt ud forstår os.

Hebræerbrevet 4,15

Han forstår vores svagheder, for han har ligesom vi været udsat for alle mulige fristelser, dog uden at bukke under for dem.

Det der bare er gør det endnu mere forunderligt er, at Jesus ikke nøjes med at være vores advokat, men han træder ind i en mere omfattende funktion, da han træder i vores sted, og tager den straf vi har fortjent på sig, så vi nu kan:

Hebræerbrevet 4,16: Lad os derfor frimodigt træde frem for Guds trone, for han vil i sin nåde og barmhjertighed komme os til hjælp i rette tid. 

Det er gode nyheder for dig og mig, hvis vi vil acceptere at Jesus træder i vores sted. Og det er desværre ikke altid let, da vi let holdes fast i tanken om, at vi kan klare os selv.

3. nov. 2020

Hvad får din opmærksomhed i dag?

 Vi kender udtrykket: Jeg mistede lige fokus! Og fra skoletiden måske udsagnet: Hør nu efter!

Egentlig vil vi som mennesker nok gerne vise opmærksomhed, både overfor livet, naturen og mennesker omkring os, men virkeligheden er at det ofte er noget af det mindre væsentlige, der løber af med vores opmærksomhed.

Faktisk vil jeg påstå at er det, der står her, måske ikke er det vigtigste for dig lige nu, for hvis der er brug for dit nærvær og din hjælp, der hvor du er nu, så er det måske tid til at rejse sig.

Men hvorfor går det ofte sådan, at det mindre væsentlige bogstavelig talt fanger vores opmærksomhed?

Et af svarene er måske, at vi ikke har så god klarhed over vores prioriteter, som vi går og tror vi har. Hvis du er i tvivl om rigtigheden af dette udsagn, så test dig selv og nævn i rækkefølge de 3 vigtigste prioriteter i dit liv.

Måske er det sådan, at hvis vi altid ved, hvad der er det vigtigste at rette vores energi og opmærksomhed imod, så falder resten af livet lettere på plads, da dette fokus giver retning for vores liv.

I tråd med denne tanke, så siger Jesus noget udfordrende omkring netop hvad der gavner os mest at rette vores opmærksomhed imod i Matthæusevangeliet kapitel 6,33:

Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift!

Det er et udsagn, der bryder med hvad der forekommer logisk, men på trods af det, så vil jeg udfordrer enhver der tror på dette udsagn til, at have det som en vane, at blive helt stille et øjeblik hver eneste dag og så mærke efter, hvem og hvad Gud minder dig om i dag. Og tilbage står vi så bare med udfordringen til at finde ud af, hvad vi vil gøre med det vi bliver mindet om. Må det blive din erfaring, at en stor del af de gange det lykkes dig at handle på det, at det så bringer liv og glæde omkring dig, som er ud over hvad du havde turde håbe på.

Hvis vi ikke er bevidst om vores prioriteter, så tager de ubevidste prioriteter pladsen og nogle af dem der nemt trænger sig på for tiden, er frygt og mismod og de fortjener ikke unødvendig stor plads i vores liv.

Min opfordring til dig er, at uanset om du griber ideen med Gud eller ej, så søg i hvert fald, at kende hvad der er det vigtigste for dig og ret din opmærksomhed i den retning.