16. jan. 2021

Mennesket kan lære om sig selv igennem Bibelen

 I bibelen møder vi en række forskellige mennesker.

Der er mennesker der afviser Gud og der er mennesker, der accepterer Gud, eller som vi nogle gange siger: De vælger at tro.

I Hebræerbrevet kapitel 11 beskrives troens karaktertræk på denne måde:

Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses.

Eller: "Troen gør det, som ikke kan ses, til en synlig realitet."

Derefter opremses en lang række personer, under kategorien trosheltene og der beskrives hvordan de hver især handlede i lydighed mod en tilskyndelse de fik, selvom den ofte forekom ulogisk. 

Men fælles for dem alle var, at netop de ulogiske handlinger, havde langtrækkende positive konsekvenser, både for dem selv og for dem, der kom efter dem.

Disse troshelte havde dog også et andet fællestræk, som man kan finde, hvis man tager sig tid til at dykke ned i hver enkelt historie.

De var mennesker som dig og mig og de var alle som en fulde af fejl, fejl der i de enkelte beretninger ikke bliver gemt af vejen.

Når vi læser om deres fejl, kan vi igen og igen få lov til se sider af os selv i deres forskellige svagheder, og derigennem forstår vi, at vi ikke er de eneste der fejler, endda mange gange igennem livet. 

De var altså ikke troshelte fordi de formåede at leve fejlfrit, men fordi de vovede at handle på den eller de tilskyndelser de fik.

Inspireret af deres forbillede kan vi, der tror, i dag sige til hinanden:

Hvad minder Gud dig om?

Hvad gør du ved det?

9. jan. 2021

Intet menneske må forhindres i at komme til Gud

 Vi har alle vores ideer om, hvem der i vores samfund har ret til hvad.

  • Vi ved hvor gamle vi skal være for at kunne få udbetalt pension!
  • Vi ved at vi ikke bare må tage for os af varerne i en tilfældig butik!
Når vi ved hvem der har ret til noget, så ved vi automatisk også om der er nogen der ikke har ret til det samme, men det er bestemt ikke altid, at vi rammer plet i vores vurdering af hvem der har ret til hvad.

Et fint eksempel på det finder vi i Markusevangeliet 10,13-16:

13På et tidspunkt bragte nogle forældre deres børn hen til Jesus, for at han skulle velsigne dem. Men disciplene ville jage dem bort. 14Da Jesus så det, blev han vred og sagde: „Lad børnene komme til mig. I må ikke hindre dem, for det er sådan nogle som dem, der får adgang til Guds rige. 15Det siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige på samme måde, som et barn tager imod, kommer slet ikke ind i det.” 16Så tog han børnene ind til sig, lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Når jeg læser denne tekst, så er der tre ting jeg særligt hæfter mig ved.

  • Børn har fri adgang til Gud!
  • Vi må ikke hindre nogen adgang til Gud!
  • Enhver der er villig til at tage imod Guds rige ligesom et barn, har fri adgang!
For os der er voksne, så står vi bare tilbage med en udfordring.
Hvordan tager jeg imod ligesom et barn?

 

31. dec. 2020

En stor og glædelig nyhed!

Igennem livet har vi alle vores op og nedture. Nogle gange forekommer tilværelsen os let og følelsen af frihed og at livet kan byde på noget godt sprudler frem fra vores indre.

Denne følelse kan næsten være helt selvforstærkende. Hjertet ser alt det der kan lade sig gøre og retter sin opmærksomhed i den retning, således at små bump på vejen næsten ikke mærkes, da livet i bund og grund er herligt.

Andre gange er det følelsen af begrænsninger og manglende muligheder der er tydeligst. Livet kan ligefrem opleves som en spændetrøje, som vi ikke kan komme ud af. Her er det måske omvendt de små lyspunkter der næsten ikke mærkes, da modstanden ganske enkelt er for overvældende.

For mange af os er det dog ikke så enkelt, da vores oplevelse af tilværelse ikke nødvendigvis er stabil. Den næste der siger noget til dig nu, kan måske farve din oplevelse af hele dagen i dag.

Med det vil jeg sige, at vi i mødet med hinanden, har magt til at bygge op og magt til at bryde ned. Og hvad vi gør med den magt afhænger ofte af, hvorfra vi henter vores energi.

Og i den sammenhæng, så vil jeg frimodigt kalde på, at du og jeg i dag og i dagene der kommer, vælger at lade os fylde af det lys og den glæde og den kærlighed vi møder i Julens glædelige budskab.

Hyrderne på marken reagerede i første omgang med frygt, da Gud brød ind i deres hverdag, men englens ord, kaldte på en helt anden reaktion end frygt.

Men englen sagde til dem. „Frygt ikke!” „Jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk.

Englene forkyndte det jøderne havde ventet på i flere hundrede år, og som profeterne gang på gang havde talt om, at den afstand der var blevet skabt mellem Gud og os mennesker, på grund af vores oprør, nu skulle miste sin magt og at vi på ny snart skulle få lov til at komme Gud helt nær.

Med Jesus trådte vi ind i verden, og startede en tid, hvor det ikke længere var templet, eller monumenter, eller flotte bygninger, eller fromme ritualer og ofre, der skulle ”betale” for en form for forbindelse med vores skaber.

Julens budskab er at:

Vi tilhører den Gud, hvis mål det er, at skrive vores navne ind i det han kalder for livets bog, og at vi livet igennem kan komme til Gud med alt, det der fylder i vores hjerter.

Han er samtidig den Gud der tager vores elendighed og lidelse så seriøst, at han var villig til selv at træde ind under de samme vilkår.

 

Det var dette gode budskab, som hyrderne på marken mærkede konsekvenserne af og som efterfølgende kaldte dem til at betragte Guds egen søn helt tæt på, i al hans nu menneskelige skrøbelighed som et lille spædbarn.

Den skrøbelighed som Jesus livet igennem aldrig flygtede fra, men som han for din og min skyld blev i, igennem sår og savn, igennem anklager fra magthavere, svigt fra hans nærmeste og til sidst igennem døden på korset.

Alt dette bare for at genoprette relationen til dig og mig.

Og ligesom Jesus søgte at genoprette vores relation til Gud, kalder han enhver af os der tror, til at kunne kendes på vores indbyrdes kærlighed.

 

Derfor giver det mening, at vi i dag og i dagene der kommer, søger aktivt bruge den ”magt og de evner” i hver især er blevet givet til, at bygge hinanden op.

Og måske tage os tid til, at minde hinanden om store og glædelige nyheder!

 

Jeg vil slutte med nogle af ordene fra Zakarias lovsang i Lukasevangeliet kap 1.

Det er nogle vers jeg er kommet til at holde utroligt meget af i denne juletid:

 

„Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besluttet at befri sit folk.

69Han har ladet fremstå en forunderlig Frelser af sin tjener Davids slægt.

Solen fra det Høje er på vej for at hjælpe os.

79Hans lys vil skinne for dem, som lever i mørke og i dødens skygge,

og han vil lede vore fødder ind på fredens vej.”

 

Må Gud velsigne dig og alle omkring dig i denne Juletid.

14. dec. 2020

Gud er med dig og mig!

 Her til morgen blev jeg mindet om et af de navne bibelen taler om, at Jesus skulle kaldes: "Immanuel"

Et af de steder vi finder dette udsagn er i Matthæusevangeliet 1,23:

Se, jomfruen vil blive gravid. 

Hun skal føde en søn, 

og han skal kaldes ‚Immanuel’.”

(Det navn betyder: „Gud er med os”). 

Hvis det er et af Jesu kendetegn, at han blev opfyldelsen af at Gud til alle tider vil være med os, så betyder det, at uaset hvad du og jeg går igennem, så behøver vi ikke at gå alene.

Gud vil være med os og gå med os, men når vi går igennem livet, så ser vi ikke altid hvem der faktisk er i nærheden af os, hvem der er klar til at lytte, så måske er det tid til at stoppe op og sige:

Jesus her er jeg!

Jeg vil gerne mødes med dig!

26. nov. 2020

Træd frimodigt frem!

 Hvis vi som mennesker står i en situation, hvor vi har fejlet og en anden skal dømme os, så vil vi nok nogle gange ønske, at der blev set igennem fingrene med hvad der er retfærdigt, så vi på forunderlig vis kunne få en ny chance.

Men vi ved også, at hvis virkeligheden altid var sådan, så ville der nok ikke gå ret lang tid før der ingen retfærdighed var til, så hvis vi tænker på andet og mere end vores eget bedste, så vil vi måske nøjes med en der virkelig forstod, hvad der havde været svært for os, som virkelig kunne bringe enhver formildende omstændighed frem i lyset, så vi trods en eventuel dom ikke skulle dømmes hårdere end højst nødvendigt.

I bibelen møder vi også denne udfordring, da Gud der er vores fuldt ud retfærdige dommer, der har sørget for at vi har den eneste advokat, der fuldt ud forstår os.

Hebræerbrevet 4,15

Han forstår vores svagheder, for han har ligesom vi været udsat for alle mulige fristelser, dog uden at bukke under for dem.

Det der bare er gør det endnu mere forunderligt er, at Jesus ikke nøjes med at være vores advokat, men han træder ind i en mere omfattende funktion, da han træder i vores sted, og tager den straf vi har fortjent på sig, så vi nu kan:

Hebræerbrevet 4,16: Lad os derfor frimodigt træde frem for Guds trone, for han vil i sin nåde og barmhjertighed komme os til hjælp i rette tid. 

Det er gode nyheder for dig og mig, hvis vi vil acceptere at Jesus træder i vores sted. Og det er desværre ikke altid let, da vi let holdes fast i tanken om, at vi kan klare os selv.

3. nov. 2020

Hvad får din opmærksomhed i dag?

 Vi kender udtrykket: Jeg mistede lige fokus! Og fra skoletiden måske udsagnet: Hør nu efter!

Egentlig vil vi som mennesker nok gerne vise opmærksomhed, både overfor livet, naturen og mennesker omkring os, men virkeligheden er at det ofte er noget af det mindre væsentlige, der løber af med vores opmærksomhed.

Faktisk vil jeg påstå at er det, der står her, måske ikke er det vigtigste for dig lige nu, for hvis der er brug for dit nærvær og din hjælp, der hvor du er nu, så er det måske tid til at rejse sig.

Men hvorfor går det ofte sådan, at det mindre væsentlige bogstavelig talt fanger vores opmærksomhed?

Et af svarene er måske, at vi ikke har så god klarhed over vores prioriteter, som vi går og tror vi har. Hvis du er i tvivl om rigtigheden af dette udsagn, så test dig selv og nævn i rækkefølge de 3 vigtigste prioriteter i dit liv.

Måske er det sådan, at hvis vi altid ved, hvad der er det vigtigste at rette vores energi og opmærksomhed imod, så falder resten af livet lettere på plads, da dette fokus giver retning for vores liv.

I tråd med denne tanke, så siger Jesus noget udfordrende omkring netop hvad der gavner os mest at rette vores opmærksomhed imod i Matthæusevangeliet kapitel 6,33:

Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift!

Det er et udsagn, der bryder med hvad der forekommer logisk, men på trods af det, så vil jeg udfordrer enhver der tror på dette udsagn til, at have det som en vane, at blive helt stille et øjeblik hver eneste dag og så mærke efter, hvem og hvad Gud minder dig om i dag. Og tilbage står vi så bare med udfordringen til at finde ud af, hvad vi vil gøre med det vi bliver mindet om. Må det blive din erfaring, at en stor del af de gange det lykkes dig at handle på det, at det så bringer liv og glæde omkring dig, som er ud over hvad du havde turde håbe på.

Hvis vi ikke er bevidst om vores prioriteter, så tager de ubevidste prioriteter pladsen og nogle af dem der nemt trænger sig på for tiden, er frygt og mismod og de fortjener ikke unødvendig stor plads i vores liv.

Min opfordring til dig er, at uanset om du griber ideen med Gud eller ej, så søg i hvert fald, at kende hvad der er det vigtigste for dig og ret din opmærksomhed i den retning.

23. sep. 2020

Hvem kender dit inderste jeg?

Vi siger nogle gange at ingen kender os fuldt ud, ja vi vil hvis vi er ærlige faktisk tilføje at vi ikke kender os selv fuldt ud.

Men når ingen kender os selv fuldt ud, ikke engang os selv, så betyder det også, at vi må erkende, at vi ikke har kontrol over alle de valg vi træffer. Så når du og jeg skal forklare vores valg her i livet, så er det ikke altid muligt for os, at gøre fuldt ud.

Dette er ikke en udfordring jeg forventer at kunne løse, men i min tillid til Gud, så tror jeg, at dette ikke er hele sandheden. jeg tror på en skaber der kender mig fuldt ud, både de områder hvor mine handlinger og motiver er gode og opbyggelige, men også i forhold til alle mine skyggesider og usunde tilbøjeligheder.

Samtidig stoler jeg, at Gud er god og gerne vil lede mig på vejen, så derfor har jeg lyst til at sige som Kong David i Salme 139,23-24:

Udforsk mig Gud, lær mit hjerte at kende, prøv mig af og kend mine urolige tanker. Se, om min vej fører til afguder, led mig ad vejen til evigheden.

I tillid til Guds godhed, ønsker jeg at han hjælper nogle af mit hjertes motiver frem i lyset, med det formål, at skubbe min vandring igennem livet, så jeg med mine valg oftest muligt, handler i kærlighed til Gud og mennesker.

21. sep. 2020

Hvad kendetegner Visdom?

Når du læser dette spørgsmål, så dukker der sikkert mange tanker op i dit sind.

Vi har mange eksperter, som vi gerne lytter til og noget af det de siger kan vel godt rumme visdom.

Vi møder også mennesker, der bare virker til at have en masser livserfaring, det kan også være visdom.

Vi møder også mennesker, der virker til at have succes, måske er der også visdom hos dem.

Du har sikkert flere bud. Selv er jeg lige faldet over et udsagn fra prædikernes bog, der udfordrer min forståelse af visdom. Det lyder sådan her:

Prædikernes Bog 8,1:

Hvem vil ikke gerne have visdom? Hvem vil ikke gerne kunne finde en løsning på problemerne? 

Visdom gør et menneske mere forstående og mindre hård.


Når du læser dette vers, er der så områder af dit liv, hvor du behøver mere visdom? 

Det har jeg i hvert fald.

25. aug. 2020

Søg efter det vigtigste!

 Vi vil gerne opnå mest muligt her i livet og vi vil helst ikke gå glip af for meget!
Derfor søger vi ofte at tilrettelægge vores liv på en sådan måde, at bagefter kan sige, at vi virkelig har formået at leve livet. Og her har vi hver især en ide om, hvad vi gerne vil have set eller oplevet.

- For nogle betyder det, at ens arbejde, bliver det vigtigste, da det skal bane vejen for det jeg vil opleve eller eje!
- For nogle bliver træning vigtigst, da fysisk formåen eller udseende betyder mest!
- Nogle søger anerkendelse, andre søger væk fra den virkelige verden!

Til denne søgen, siger Jesus, noget som nok vil være svært, at acceptere for de fleste:
 
Se på liljerne, hvordan de vokser uden at gøre sig anstrengelser. De hverken spinder eller væver. Men det siger jeg jer: Ikke engang Salomon i al sin kongepragt var klædt så smukt som dem. Når Gud nu sørger for blomsterne, der folder sig ud i dag og visner i morgen, skulle han så ikke sørge for jer? Hvor er jeres tro dog lille! I skal ikke være så optaget af, hvad I skal spise og drikke. Det går folk ude i verden højt op i, men I skal ikke bekymre jer om sådan noget, for jeres Far i Himlen ved, at I har brug for det. Nej, søg først Guds rige, så skal I få alt det andet i tilgift. Lukasevangeliet 12,27-31.

Igennem evangelierne hører vi Jesus sige: "Guds rige er nær", eller "Guds rige er midt i blandt jer"!
Og her siger han, at det netop er Guds rige vi først og fremmest skal søge.
Den udfordring kan være svær at tage imod, når der er så meget andet, der er vigtigt.

Men hvad nu hvis Jesus har ret?

30. jun. 2020

Bed før du beslutter dig!

Når vi skal træffe større beslutninger i livet, så kan der gå mange overvejelser igennem vores hoved. Vi gennemtænker mulige og umulige udfordringer og prøver efter bedste evne, at finde den mest fordelagtige løsning.

Det er naturligt og godt at gøre det. Samtidig, så gør det indtryk på mig, når jeg læser om Jesu tidsprioritering, da han stod overfor en af de helt store beslutninger.

En dag gik Jesus op på en bakketop for at bede. Han tilbragte natten i bøn til Gud, og ved daggry kaldte han sine disciple til sig og udvalgte 12 af dem, som han også kaldte apostle. Lukasevangeliet 6,12-13.


For Jesus var det ikke kun vigtigt, at vurdere situationen. Faktisk har vi grund til at sige, at det var endnu vigtigere for ham at kende Gud Faders vilje. Selvom Jesus var Guds søn, så havde han, da han lov sig sende til jorden underlagt sig samme vilkår som os (han kalder sig selv for "Menneskesønnen") og derfor måtte han ligesom os bede Gud om vejledning, for at kende hans vilje.

Min tanke er, at når Jesus havde brug for at bede om Guds vejledning, så har du og jeg også!

Så når du skal træffe et valg i livet, så giv dig tid til, at spørge Gud til råds. Måske har han en bedre plan end den du kan finde på.

24. jun. 2020

Udfordrende udsagn fra Jesus Kristus

De fleste vil nok vide, at Jesus igen og igen udfordrede os mennesker i forhold til det at elske hinanden.

Det var ham der sagde, at et af de to største bud var: 

"Du skal elske din næste som dig selv"!

Når man læser det udsagn, så er det i mine øjne et vidunderligt og kærligt udsagn, men efterhånden som jeg giver mig tid til, at tænke over hvad det i praksis betyder, så mærker jeg, at hvis jeg for alvor skal tage den udfordring alvorligt, så kan den ikke undgå at have store omkostninger for mig.

Bevidstheden om det giver mig lyst til at reducerer udfordringen til en positiv hensigtserklæring, jeg kan følge når det er muligt, men hvis jeg læser noget af det Jesus ellers siger, så mærker jeg at han ikke ønsker, at jeg kun skal lade hans ord gælde, når det er nemt for mig, men netop også der hvor der er omkostninger ved det.

Han siger nemlig også noget i denne stil:

Hvis du ikke går hele vejen med mig, gennem tykt og tyndt, så fortjener du mig ikke.
Hvis din primære bekymring, er at passe på dig selv, så vil du aldrig finde dig selv.
Men hvis du glemmer dig selv og retter dit fokus imod mig, vil du finde både dig selv og mig.
Matt 10,38-39 ”The Message, frit oversat”


Det er et udfordrende udsagn, men hvis vi ikke står af inden vi har læst det hele, så overser vi det løfte, der gives den der vælger at glemme sig selv og rette sit fokus imod Jesus.
Den der vover sig derud, vil ifølge Jesus, både finde ham OG finde sig selv.

10. jun. 2020

Den umulige lykke!

Jeg faldt i dag over et citat om Sokrates, som jeg synes sætter nogle gode tanker i gang.

Sokrates skal efter sigende have sagt:
"At det er umuligt at blive lykkelig, hvis man handler imod sin overbevisning"!

Med andre ord vil den der ved hvordan man bliver et lykkeligt menneske også forsøge på at blive det.
Hvis det er sandt så betyder det også at den der hvad der er rigtigt at gøre også vil gøre det rigtige, for intet menneske ønsker vel at blive ulykkeligt.

Der er mange som lyver, stjæler og bagtaler andre mennesker.
De fleste af os vil hurtigt komme frem til at det ikke er rigtigt at gøre, så der er et eller andet, der gør at vi forfalder til at handle imod, det vi ved, kan gøre os lykkelige!

En anden har påstået at:
- Vi altid udlever, det vi inderst inde tror på!
Hvis det er sandt, så er det: 
- Dine handlinger, der afslører hvad der er vigtigt for dig!

Betyder det så, at vi som mennesker faktisk aldrig kender os selv godt nok, til at vide hvad vi selv tror på og dermed hvordan vi vil handle?

Personligt så tror jeg, at vi har godt af at have denne overvejelse med i vores liv, for hvis vi omfavner denne tanke, så kan det beskytte os imod noget af det hovmod, der ellers så nemt kan komme til at tegne retning for vores liv.

Når jeg læser noget af det Paulus skriver i hans breve, så er det som om, at han er bevidst om denne udfordring. Han siger, om sit eget forsøg på at leve efter Guds vilje, bl.a. sådan her:

Romerbrevet 7,14-15:
Loven er ganske vist åndelig, men jeg er et jordisk menneske af kød og blod, og derfor er jeg slave af min selvoptagethed. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg er imod, det gør jeg.

Mærker du også denne konflikt i dit sind, at du i nuet kommer til at handle imod det du er overbevist om er rigtigt?
Hvis du kender denne følelse ved du at du ikke er den eneste, men at denne konflikt nok er til stede hos os alle.

Noget der for mig er vigtigt i mødet med denne svaghed hos mig selv er, at jeg søger at give Gud ret, på trods af at jeg kommer til at gå imod hans vilje.
Jeg vælger at omfavne det Paulus siger videre om denne udfordring:

Romerbrevet 7,16-17:
Men netop fordi jeg ikke vil det, jeg gør, så bekræfter jeg, at loven i sig selv er god. Det er jo slet ikke mig, der gør det, men min selvoptagethed får mig til at handle mod Gud.
Med kærlig hilsen
Anders

2. jun. 2020

Undren, Pinse og forår (Indlæg af Niels Chr Nielsen)

-og en invitation til solidaritet med resten af Guds skaberværk.

Når jeg går en tur ude i haven, når jeg planter blomster, når jeg slår græsplæne eller bare sidder i bilen og kigger ud over Jammerbugtens vand, ja, så undres jeg. Undres over Guds fantastiske skaberværk, som jeg får lov til at være en del af. Når jeg ser den skaberkraft, der udfolder sig for mine øjne – bladene og blomsterne, der springer ud til glæde for både os og vore søstre fuglene, der sidder og synger om Guds storhed, ja, så må jeg undre mig og bøje mig ydmygt ned i erkendelse af, at jeg bare er en lille del af hele det værk, som Gud har skabt og opretholder med nyt liv hvert nyt forår.

Pinse er forår, håbets tid. Pinse er der hvor disciplene efter en ventetid siden Påske får nyt liv og ny kraft til den opgave, som Jesus havde givet dem: Gå ud i alverden........ . Forkynd for al skabningen...... .

Forleden fik jeg en andagt, hvor forfatteren påpegede hvor unikt Gud har behandlet os. Alt andet har ikke noget valg. Solsorten kan ikke vælge at lade være med at synge og jagte regnorm i græsplænen. Bæveren kan ikke vælge at lægge dæmningsbyggeriet på hylden. Bøgetræet kan ikke vælge at lade være med at producere bog. Bierne kan ikke vælge at stoppe indsamlingen af honning, for det er det, de er skabt og programmeret til. Hele skaberværket gør, til Guds ære, netop det, som det er skabt til. Vi er de eneste skabte, som Gud har givet muligheden for at vælge til eller fra som vi vil. På godt eller ondt.

Ofte synes vi måske, at vi er nødt til at tage et bestemt valg, selv om vi måske ikke er så glade for det. På den første pinsedag var der over 3000, der tog et godt valg. Peter prædikede og Helligånden vejledte Ham, og overbeviste mange mennesker om, at Jesus er Kristus, den som Gud har sendt til verden for at sætte Guds rige i verden. Med det endemål, at ”Hvert knæ skal bøje sig og til Gud faders ære bekende, at Jesus Kristus er Herre”.

Da de kristne begyndte at få positioner med magt og privilegier,(3. og 4. århundrede) begyndte de også at ignorere dele af skriften, specielt ”bjergprædikenen”. Vores position i samfundet bestemmer også hvad vi lægger vægt på og hvilke systemer vi er villige til  ”at leve med”. Det er dette, der tillod kristne imperier, op gennem historien, at brutalisere og undertrykke andre i Guds navn. Det er trist nok stadig tilfældet i dag.

Men når Bibelen læses med solidaritetens briller – og det er jo det bedste set fra fattigdommens synsvinkel – vil den altid være frigørende, transformerende og kraftgivende på en helt anden måde. Læst på denne måde, kan skriften aldrig bruges af dem med magt til at undertrykke eller dominere. Spørgsmålet er ikke længere: ”Hvordan kan jeg beholde min specielle og sikre status?” I stedet er det: ”Hvordan kan vi alle vokse og udvikle os sammen?”. Jeg tror at accepten af denne invitation  til solidaritet med verdens smerte er, hvad det betyder at være en ”kristen”. (Richard Rohr i andagt 24/5/20)

”Solidaritet” betyder ikke kun solidaritet med dem, som vi er nærmest. Det betyder solidaritet med dem, der har det svært. Dem, der lider under krig, sult, Corona på steder, hvor sundhedsvæsenet ikke kan følge med, undertrykkelse og diktaturer osv. Men også solidaritet med de mange arter af levende væsener, som vi er ved at udslette, med den natur, som vi forurener, både på landjorden og i havmiljøer og luften. Er det ikke netop i denne tid som om alt det skabte siger til os gennem Corona: Nu kan det være nok med jeres overforbrug og miljøødelæggelser osv? - Hører vi signalerne? Guds Rige kommer alligevel.

Vi har fået en pause nu. En tid til at besinde os. En tid til refleksion. Vil vi virkelig fortsætte med det system fra før? Ligesom disciplene fik en tid til refleksion efter Påske. Og så blev det Pinse. Og lige der begyndte et helt nyt liv for dem. Der begyndte Guds Rige at vokse. Indtil.....    -Husk på at

Vi er de eneste skabninger, der har muligheden for at vælge – vælge til eller vælge fra.


27. maj 2020

Livet efter Guds vilje

Hvis vi tror på Gud, så er et af de spørgsmål der naturligt dukker op i vores sind:
  • Har Gud en plan for mit liv? Og hvis jeg kan svare ja til det!
  • Hvordan ønsker Gud så, at jeg skal leve mit liv?
Et af de steder, der giver mig en fornemmelse af en overordnet vejledning i forhold til det sidste spørgsmål finder jeg i Romerbrevet kapitel 12,9-13:

Kærligheden skal være ægte. 
Tag afstand fra det onde, og gør jer til ét med det gode. 
Elsk hinanden som kristne brødre og søstre. 
Kom hinanden i forkøbet med at vise respekt. 
Bliv ikke sløve. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Glæd jer i det håb, I har fået. 
Hold ud, når I møder modstand. Bliv ved med at bede. 
Hjælp dem af jeres medkristne, som er i nød. Vær gæstfri over for de fremmede. 


Selvom det kan virke som noget af en mundfuld, så prøv at give dig tid til at mærke betydningen af hvert enkelt udsagn. Hvor udfordrer det dig i dit liv og hvis denne udfordring ikke er behagelig, så mærk efter om det er fordi den er urimelig eller skadelig, eller om det skyldes et oprør i dig selv, imod noget der er godt.

Hvor har jeg f.eks. ikke lyst til at tage afstand fra det onde i mit liv?
Hvor holder jeg fast i "min ret" til at snyde andre?
Hvem nægter jeg at møde med respekt?

Vi lever i en tid, hvor vi ofte sørger for at have for travlt til, at forholde os til de spørgsmål der potentielt koster os noget, men måske vil du og jeg få et sundere og mere kærlighedsfyldt liv. hvis vi stopper op og lader os udfordrer.

De kærligste Hilsner
Anders