12. dec. 2019

Hvad vil det sige at Tro?

Du har sikkert en gang imellem hørt nogle sige: Jeg tror ikke på dig!

Men hvordan ser det ud, når vi tror på nogen eller noget?

Hvis jeg tilbød dig 20.- for at hente en sodavand til mig i butikken, ville du med stor sandsynlighed tro på, at det var et reelt tilbud jeg kom med. Du ville dernæst overveje om det var det værd. 20.- er jo ikke meget, hvis du skal bruge meget energi på det.

Hvis jeg derimod tilbød 100.-, ville dit tankemønster måske ændre sig lidt. Vil han virkelige give 100.- for en enkelt sodavand, det er da lidt vildt. Der dukker med andre ord et lille følgespørgsmål op i dit indre: Kan jeg regne med at det er sandt?

Hvis jeg i stedet tilbød 10.000.- for en eneste sodavand, og jeg samtidig tilføjede, at tilbuddet, er et tilbud der gælder enhver. Så ville det lille følgespørgsmål, pludselig blive det vigtigste spørgsmål.

Her kommer din tro/tillid på spil og andre faktorer kan begynde at betyde noget også.

- Er jeg den første der får dette tilbud?
- Er der nogen der allerede rent faktisk har fået 10.000.-?
- Hvis der er nogen der siger, at de har fået pengene, stoler jeg så på dem?

Vi begynder nu også at spejle os i andre omkring os, vi vurderer forskellige udsagns troværdighed, for derigennem at finde ud af, om vi vil satse!

Vi mærker efter hvor meget vi har at miste, hvis vi satser!

- Vil jeg blive til grin/miste anseelse!
- Vil jeg kunne bære en eventuel skuffelse!

Disse tanker tror jeg altid har fyldt, hvor det med troen kom tæt på, reaktionerne har været forskellige og hvert menneske har været nødsaget til at træffe sine egne valg.

I afslutningen af Peters tale Pinsedag, lyder det sådan her:
Apostlenes Gerninger kapitel 2,36-39:
Derfor erklærer jeg overfor hele Israels folk, at Gud har vist, at Jesus, som I korsfæstede, er både Herre og Messias!” 

Peters ord ramte tilhørerne lige i hjertet, og de spurgte apostlene: „Hvad skal vi dog gøre?” 
Peter svarede: „Vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave, for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere—ja, alle dem, som Herren, vores Gud, vil kalde på fra både nær og fjern.” 

Løftet her er langt bedre end 10.000.- for at hente en sodavand, men fordi løftet samtidig kalder på en helt ny retning i livet, er det ikke så let at tage imod.

Er du en af dem der har sagt jatak til den her gevinst?2. sep. 2019

At kunne gøre godt!

Observation:
Med ærlige venner omkring os, lærer vi sandheder om os selv, som vi ville ønske ikke var sande.
Når jeg bliver konfronteret med disse mindre gode sider af mig selv, mærker jeg at den helt naturlige reaktion er, at forsvare mig.
Jeg kan argumenterer for, hvorfor lige netop jeg har ret til at...

Men hver gang jeg vælger den vej, mærker jeg, at der sker noget i mit hjerte: Mit forsvar gør mig mere hård og den hårdhed gør mig samtidig mere hård overfor andre.

Jeg kender i mit hjerte, at det på ingen måde er en god frugt, så jeg har brug for, at gå en anden vej. Jeg har brug for hjælp, at noget/nogen udenfor mig selv, sætter mig i stand til, at handle anderledes og forhåbentligt bedre.

I den kamp er versene herunder fra Hebæerbrevet en hjælp for mig.
Jeg kan i disse vers minde mig selv om, at jeg har en Hyrde, der kan og gerne vil, sætte mig i stand til at gøre godt. Selvom jeg aldrig mestrer det, så gør det godt for mig, at kalde på den hjælp.

Hebræerbrevet kapitel 1,20-21:
Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.

31. jan. 2019

Salomos drøm

Jeg læste her forledes om Salomos drøm, som du kan finde i 2 Krønikebog kapitel 1.

I denne drøm spørger Gud Salomo om hvad han ønsker sig allermest.
Jeg ved ikke hvad du ville svare, hvis du fik sådan et spørgsmål. For mange kunne det måske være den store gevinst i Lotto, et godt helbred eller en masse fede oplevelser.
Men Salomo beder om noget andet og det udfordrer mig i forhold til hvad jeg ønsker mig mest.

Beretningen lyder sådan her:
Samme nat viste Gud sig for Salomon i en drøm og sagde: „Bed om, hvad du vil, og jeg vil give det til dig!” 
Salomon svarede: „Du har været umådelig god imod min far, David, og nu har du gjort mig til hans efterfølger. Jeg beder om din hjælp, så dit løfte til min far kan gå i opfyldelse, for du har gjort mig til konge over et folk så talrigt som jordens støv. Giv mig da den visdom og indsigt, der skal til for at regere dem på den rette måde, for hvem kan i egen kraft regere over dit mægtige folk?” 
Gud svarede: „Fordi dit største ønske er at hjælpe dit folk, og fordi du ikke bad om personlig rigdom og ære eller død over dine fjender eller et langt liv, men du bad om visdom og indsigt til at regere mit folk, som jeg gjorde dig til konge over, så vil jeg give dig den visdom og indsigt du bad om. Men jeg giver dig mere end det! Jeg giver dig også større rigdom og ære, end nogen konge har haft før dig, eller nogen konge siden skal få.” 
Den næste dag vendte Salomon tilbage til Jerusalem, og han regerede med visdom over Israel i mange år. 

Når du læser denne beretning, kan det være, at det ligesom hos mig, udfordrer forståelsen af hvad, der er vigtigst her i livet.

Min bøn på baggrund af denne beretning, er at du og jeg må få visdom, til at bruge de evner vi er blevet givet, så det fremmer de områder, hvor vi har mulighed for at tage ansvar.

26. nov. 2018

Når man lader sig snyde med vilje!

Grundlaget for al psykisk virkelighed er den menneskelige sjæls uklare og skjulte higen og længsel.
Der er noget i os der hele tiden søger, at forme en ny virkelighed der berettiger den længsel og higen vi af forskellige årsager kan rammes af.
Der er noget der rejser sig som et begær i vores indre, og dette begær eller denne længsel udfordrer til stadighed hvad vi er overbeviste om. 
Uden nogen til at stille spørgsmål til os og nogen til at udfordre vores tankemønstre, bliver vi let drevet rundt i livets manege, af de længsler der rammer os for tiden.
Sandheden bliver ikke helt så væsentlig, da det jo bare er og kun skal være mig selv der er i centrum.
Det bliver nu "min egen sandhed", der er den afgørende og i den sammenhæng leder jeg efter den sandhed jeg synes passer bedst til mig.
Denne virkelighed kommer til udtryk overalt i samfundet, måske fordi intet og ingen, må have patent på hvad der er sandt.
Det har resulteret i syv "sandheder", der hver især søger at indtage deres plads i vores sind. Alle lover de mere end de kan holde og det menneske der er ærligt overfor sig selv, vil se hver enkelt af sandhederne/historierne ikke taler helt sandt.
De syv "Sandheder/historier"er følgende:

- Identitets historien
Du skal være sand overfor dig selv, du skal opdage og udforske dit sande selv uanset hvad alle andre siger.

- Friheds historien
Du skal være fri til at leve som du ønsker, så længe du ikke skader nogen andre!

- Glæde/happiness historien.
I sidste ende, så er du nødt til at gøre det der gør dig glad, i sidste ende er det alt hvad livet handler om. Du er nødt at gøre det der gør dig mest glad! Du skal ikke ofre glæde for noget som helst.

- Retfærdigheds historien.
Moral er kulturelt relativt og ingen kan sige til dig hvad der er rigtigt og forkert for dig, men vi er stadig nødt til at være fuldt ud overgivet til social retfærdighed og lige rettigheder for alle!

- Videnskabs historien.
Løsningen på vores problemer er nødt til at være fakta baseret og drevet af videnskaben, og videnskaben kan forvandle vores liv og vise os hvordan vi skal leve!

- Seksualitets historien
At udtrykke din seksualitet er en afgørende del af det at kende din egen identitet, og seksuel nydelse er en ekstremt vigtig uerstattelig vej til at opleve intimitet og glæde.

- Historie historien.
Historien har vist, at vi som menneskehed bevæger sig imod større og større individuel frihed og væk fra religion.

Disse syv historier møder os hver eneste dag, igennem internettet, igennem film, igennem reklamer, osv.

Disse historier lover at give noget de ikke kan levere!

6. feb. 2018

Hvilken slags fedt sidder på dit hjerte?

Observation:
Vigtig information kan godt gå vores næse forbi og det kan ske af flere årsager.
- Hvis kilden til informationen ikke tilhører den gruppe jeg normalt er enig med, så kan det være jeg slet ikke hører den.
- Hvis jeg hører informationen, men uenigheder jeg har på andre områder støjer for meget, så jeg ikke kan tage imod.
- Hvis selve informationen konflikter med mine nuværende prioriteter, så jeg forsøger, at skubbe den til side.
- Hvis jeg har for travlt, "så jeg kun læser overskriften", men ikke lader det trænge ind.

Ofte er det mindre værdifulde ting, eller ligefrem værdiløse, der stjæler min opmærksomhed, så andet ikke kan trænge ind.

Jesus havde vigtig information til dem omkring ham, men til flere af dem der "lyttede", sagde han, at de led af følgende sygdomme:
- Fedt på hjertet = Der var noget der sikrede, at hans budskab ikke forvandlede deres hjerte!
- Tilstoppede ører = Der var måske for meget støj, til at de kunne fange hvad han sagde!
- Tillukkede øjne = Så de ikke kunne se betydningen/konsekvensen af hvad han sagde!

Troen på Gud fordre, at vi åbner vores øjne, ører og hjerte.

Det gælder både når vi ser på os selv, at vi så der ser hvad vi er værd!
Og når vi ser på dem vi færdes omkring, at vi anerkender deres værd!

Først der kan hjertet banke frit!

28. nov. 2017

Livet her og nu betyder noget!

Den tekst vi gennemgik i søndags har overskriften: "Verdensdommen".
Alene den overskrift kan få en til at krumme tæer, men jeg hæfter mig ved, at dem der gjorde det gode ikke selv var klar over at de havde gjort noget godt.
Denne tanke første os over på vores generelle kald til at gøre godt mod vores næste.
I den sammenhæng snakkede vi om hvad vi havde brug for, for at bevare fokus og lysten til det gode.

Jeg oplever at disse tre citater er en hjælp i den vandring, så måske kan du også bruge dem.10. jan. 2017

Hvordan ser vi på hinanden?

Observation:
I alle samfund har man igennem tiden fundet på undskyldninger for at se anderledes på specifikke befolkningsgrupper.
I Danmark har vi igennem tiden haft et indbyrdes had kærlighedsforhold til hinanden, alt efter hvilken ende af landet vi kom fra!
I nogle samfund findes der "kaster", hvor dem i de højere "kaster" ikke behøver at hjælpe dem i de lavere!
I alle lande er der mennesker der mener, at dem der ikke har samme etniske oprindelse, ikke fortjener den samme hjælp!
I alle lande er der mennesker der mener, at mennesker med fysiske eller psykiske handicaps, ikke fortjener den samme hjælp!
Denne liste kunne helt sikkert fortsættes med mange andre eksempler.

I apostlenes gerninger kapitel 10,28-29 bliver Peter givet denne åbenbaring, som for ham bliver et radikalt holdningsmæssigt vendepunkt.

“I ved, at vi jøder ikke har lov til at have fællesskab med eller besøge ikke-jøder, for så bliver vi urene,” forklarede han. “Men Gud har vist mig, at jeg ikke må betragte noget menneske som urent eller uværdigt. Derfor gik jeg med uden indvendinger, da der blev sendt bud efter mig. Men nu vil jeg så gerne vide, hvorfor jeg skulle komme.” 


Refleksion:
Disse vers og andre lignende ord, har igennem tiderne givet mennesker inspiration, til at arbejde for et lige syn på alle mennesker og modarbejde mange former for undertrykkelse og diskrimination.

Overvejelse:
Er der områder, hvor du og jeg har brug for, at arbejde med vores indstilling den dag i dag?

14. dec. 2016

Taknemmelighed beskytter mod mismod!

Observation:
Vi oplever af og til, at der sker gode og fantastiske ting for os her i livet.
Nogle gange glemmer vi det gode, der er sket fordi vi bliver forblændet af vores problemer og udfordringer.
Måske er vores reaktion, når det gode og usædvanlige sker væsentlig for hvor godt vi efterfølgende lykkes i at huske det.
Hvis mit fokus er, hvad jeg selv har præsteret for at det skete, så holder min taknemmelighed ikke ret længe. Jeg kan måske endda ligefrem blive utaknemmelig for det var jo noget jeg havde fortjent.

Anderledes er det med de situationer, hvor du og jeg er helt bevidste om, at vi ikke selv har en aktie i det gode der sker. (Og hvor vi undlader efterfølgende, at forsøge at tage æren).

De situationer og oplevelser har en helt anderledes langvarig virkning i vores liv.


Bibelen taler igen og igen om:
- At alt er en gave fra Gud!
- At vi skal sige Gud tak og give ham æren!

Refleksion:
Hvis vores hjerter skal fyldes med en langtidsholdbar taknemmelighed, er der så flere områder, hvor det ville være gavnligt, at vi sagde Gud tak og gav ham æren?
5. dec. 2016

Tillid Til Jesus

I Johannes evangeliet kapitel 18 læser vi om Jesu tilfangetagelse og i denne beretning er der nogle ting jeg hæfter mig ved.
Der står at Jesus vidste præcis hvad der skulle ske og vælger aktivt, at gå dem der vil tage ham til fange i møde. 
Når de siger hvem de leder efter, siger han det er mig og tilføjer: når det altså er mig, I leder efter, så lad de andre gå.
Her er Jesus den der aktivt beskytter sine disciple, men alligevel føler Peter at han er nødt til at gribe ind, så han hugger øret at en tjener, inden Jesus får standset ham.
Spørgsmål:
Hvor ofte har vi i vores liv, villet gribe til hurtig handling, i stedet for at spørge Gud først, hvad der er hans vilje?
Er der områder, hvor du gerne vil være mere tålmodig overfor Gud?

26. okt. 2016

Vis dig for Verden!

Observation:
Hvordan bliver man berømt?
Det er måske et spørgsmål mange stiller sig og mange ville nok sige som overskriften: "Vis dig for verden".

Og aldrig har der været flere mennesker, der forsøger sig med denne fremgangsmåde og for nogle virker den måske delvist.
Ideen her er gammel. For 2000 år siden gav Jesu egne brødre ham det samme råd.

Men for Jesus var der noget der var meget vigtigere end berømmelsen, han ville konfrontere mennesker med noget af det mest kontroversielle den dag i dag: "Deres synd og ondskab".

I dag må der helst ikke være noget der er rigtigt og noget der er forkert, så det Jesus gjorde var dengang og også i dag lettere problematisk for os.

Joh 7,2-7:
2Men løvhyttefesten, en af de årlige jødiske højtider, nærmede sig, 3og Jesu brødre opfordrede ham til at tage til Jerusalem. “Tag med ned og gør nogle flere mirakler, så dine tilhængere kan se dem,” sagde de. 4“Du bliver aldrig berømt, så længe du gemmer dig i den her afkrog af verden. Hvis du ønsker at blive kendt, må du profilere dig selv noget mere!” 5Ikke engang hans egne brødre troede på ham. 
6Jesus svarede: “For mig er tiden endnu ikke kommet, men I kan gøre, hvad I vil, hvornår I vil. 7Denne verdens mennesker har ingen grund til at hade jer, men de hader mig, fordi jeg konfronterer dem med deres synd og ondskab.

Refleksion:
Kan du og jeg accepterer Jesu tilgang til at der er noget der er "Synd og der er noget der er Ondskab"?
Måske vigtigst af alt kan jeg accepterer det for mit eget liv, og vil jeg give Jesus lov til, at udfordrer min tilgang til tilværelsen?

3. okt. 2016

Gid jeg var rask!

Observation:
Jeg ved ikke hvor længe du har prøvet at længes efter det samme, hvor længe du har kæmpet med det samme problem eller den samme sorg. Hvis udfordringen har varet i længere tid, så kan det måske efterhånden se ud som, der ikke er ret mange løsningsmuligheder tilbage.
Måske er der ligefrem kun en eneste løsning på problemet for dig!
Manden her har været syg i 38 år og der er i hans øjne kun en løsning => Jeg skal på forunderlig vis komme først! Men hans løsning understregede bare hans problem, for hans sygdom gjorde at han aldrig ville blive hurtig nok.

Joh 5:
6Da Jesus så ham og var klar over, at han havde været syg længe, spurgte han: “Vil du være rask?” 7Den syge mand svarede: “Mester, jeg har ingen til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet kommer i bevægelse. Når jeg prøver at slæbe mig derhen, er der altid en anden, der kommer først.”

Han evner ikke længere bare at sige JA, når der bliver spurgt: "Vil du være rask?"!

8Jesus sagde til ham: “Rejs dig op, rul din sovemåtte sammen og gå på dine ben!” 9Straks blev manden helbredt. Han rullede måtten sammen og begyndte at gå omkring.

Handling:
Jeg vil til stadighed forsøge, at have en tillidsfuld tilgang til, at der er hjælp at hente, både for mig selv og for andre, og denne tillid skal farve mit møde med andre og deres modgang.
Det betyder ikke at jeg vil tro, at alt på magisk vis bliver som du og jeg ønsker, men jeg vil prøve at bede frimodigt, så der er en chance for at blive overrasket.

13. sep. 2016

På hvilken side hænger du?

Observation:
Jeg ser to mennesker, der begge er blevet afsløret i deres forbrydelser/ulydighed mod loven og de har begge fået den strengest mulige straf.
Døden!
Jeg kan se mig selv i dem begge!

Lukas 23:
39Selv den ene af forbryderne, som hang ved siden af ham, gjorde nar: “Er du ikke Messias? Så red dig selv og os!” 40Men den anden forbryder irettesatte den første: “Frygter du slet ikke Gud, nu du skal dø? 41Vi får den straf, vi fortjener, men han har ikke gjort noget forkert.” 

Jeg kan sammen med den første have svært ved at forstå, at den eneste, der har mulighed for, at redde sig selv, ikke gør det. Og jeg kan have lyst til at konstatere at det ganske enkelt er for tåbeligt og at det hele måske bare var løse rygter, hvilket fremmer min lyst til at håne og gøre nar.
Når jeg tager den plads glemmer jeg for en stund hvad der venter mig og leder i stedet efter andres fejl.

Jeg kan også se mig selv som den anden, der også forundres over at en uskyldig hænger ved min side og vælger at tage en straf der ikke er hans. En mand der tidligere har besejret døden på andres vegne (Lazarus og en lille pige) og som ingen nogensinde har kunnet anklage uden at skulle lyve. Jeg ser at min straf er rimelig, men øjner samtidig et svagt håb, igennem ham, der hænger ved min side. og derfor har jeg lyst til at sige:

42Så sagde han: “Jesus, husk på mig, når du kommer til dit rige.” 
43Jesus svarede: “Det siger jeg dig: I dag skal du komme med mig til Paradiset.

Handling:
Jeg vil i dag skubbe min skepsis og tvivl i baggrunden og vove at henvende mig til Jesus, som jeg tror kan redde mig. Jeg vil accepterer når andre håner og gør nar, fordi jeg selv kan mærke motiverne i mit indre til det samme. Og derfor vil jeg prøve at elske dem, som jeg tror Jesus ville gøre det.

6. sep. 2016

Mod og egne planer er ikke altid nok!

Observation:
Peter har sine egne løsninger for, hvordan han vil følge Jesus her. Da Judas kommer med soldaterne og forråder Jesus, så er det Peters løsning at tage fat i sværdet og kæmpe imod, og han stopper kun fordi Jesus stopper ham. Han når endda at hugge et øre af en.
Peter mangler med andre ord ikke modet, men alligevel ender han med at fornægte Jesus tre gange. Hvorfor går det alligevel galt for Peter, når han egentlig er villig til at risikere sit liv?

Luk 22,46:
Hvordan kan I sove?” sagde han. “Rejs jer op og bed, så I ikke bukker under for fristelserne.” 

Jesus bad kun disciplene om en ting, at bede, da der ellers ville være fristelser de ville bukke under for.
Luk 22,59-62:
En times tid senere var der en, der forsikrede: “Han dér er bestemt en af Jesu disciple. I kan jo selv høre, at han er fra Galilæa!” 
Men Peter råbte: “Mand dog, jeg aner ikke, hvad du taler om!” 
Netop da var der en hane, der galede. 
Jesus vendte sig om og så på Peter, og pludselig huskede han, hvad Jesus havde sagt: “Inden hanen galer i nat, har du tre gange nægtet at kendes ved mig.” Da gik Peter udenfor og brast i en fortvivlet gråd.

Handling:
Selvom det at bede for mig, til tider kan virke ufrugtbart, vil jeg prøve i tillid, at holde fast i, at bønnen aldrig er en dårlig prioritet.

29. aug. 2016

Penge og gavmildhed

Observation:
Har du nogensinde været tilskuer til andres gavmildhed. Hvis der er flere der er gavmilde, så kan du og jeg måske komme til, at vurdere om vi nu rent faktisk synes, at det er gavmildhed, det vi er vidner til.
Hvornår synes du at man er gavmild?
Nogle gange kan man blive bedt om at donerer penge til det ene eller det andet og det er jo ganske godt, men kan man kalde mig for gavmild, hvis det jeg giver, er så lidt, at det ikke for alvor påvirker min levestandard.

Lukas 21,1-4:
Mens Jesus sad i templets forgård og underviste, lagde han mærke til en del rige mennesker, der lagde deres gaver i templets indsamlingsbøsse. 2En fattig enke kom også forbi og lod to småmønter falde i. 3Da sagde Jesus til disciplene: “Så I den fattige enke dér? Det siger jeg jer: Hun gav mere end alle de andre. 4De gav af deres overflod, men hun gav simpelthen alt, hvad hun ejede og havde!”

Handling:
Jeg vil holde fast i, at der er enkelte ting, der skal være så vigtige for mig, at de ligefrem må påvirke min levestandard.