3. nov. 2020

Hvad får din opmærksomhed i dag?

 Vi kender udtrykket: Jeg mistede lige fokus! Og fra skoletiden måske udsagnet: Hør nu efter!

Egentlig vil vi som mennesker nok gerne vise opmærksomhed, både overfor livet, naturen og mennesker omkring os, men virkeligheden er at det ofte er noget af det mindre væsentlige, der løber af med vores opmærksomhed.

Faktisk vil jeg påstå at er det, der står her, måske ikke er det vigtigste for dig lige nu, for hvis der er brug for dit nærvær og din hjælp, der hvor du er nu, så er det måske tid til at rejse sig.

Men hvorfor går det ofte sådan, at det mindre væsentlige bogstavelig talt fanger vores opmærksomhed?

Et af svarene er måske, at vi ikke har så god klarhed over vores prioriteter, som vi går og tror vi har. Hvis du er i tvivl om rigtigheden af dette udsagn, så test dig selv og nævn i rækkefølge de 3 vigtigste prioriteter i dit liv.

Måske er det sådan, at hvis vi altid ved, hvad der er det vigtigste at rette vores energi og opmærksomhed imod, så falder resten af livet lettere på plads, da dette fokus giver retning for vores liv.

I tråd med denne tanke, så siger Jesus noget udfordrende omkring netop hvad der gavner os mest at rette vores opmærksomhed imod i Matthæusevangeliet kapitel 6,33:

Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift!

Det er et udsagn, der bryder med hvad der forekommer logisk, men på trods af det, så vil jeg udfordrer enhver der tror på dette udsagn til, at have det som en vane, at blive helt stille et øjeblik hver eneste dag og så mærke efter, hvem og hvad Gud minder dig om i dag. Og tilbage står vi så bare med udfordringen til at finde ud af, hvad vi vil gøre med det vi bliver mindet om. Må det blive din erfaring, at en stor del af de gange det lykkes dig at handle på det, at det så bringer liv og glæde omkring dig, som er ud over hvad du havde turde håbe på.

Hvis vi ikke er bevidst om vores prioriteter, så tager de ubevidste prioriteter pladsen og nogle af dem der nemt trænger sig på for tiden, er frygt og mismod og de fortjener ikke unødvendig stor plads i vores liv.

Min opfordring til dig er, at uanset om du griber ideen med Gud eller ej, så søg i hvert fald, at kende hvad der er det vigtigste for dig og ret din opmærksomhed i den retning.

23. sep. 2020

Hvem kender dit inderste jeg?

Vi siger nogle gange at ingen kender os fuldt ud, ja vi vil hvis vi er ærlige faktisk tilføje at vi ikke kender os selv fuldt ud.

Men når ingen kender os selv fuldt ud, ikke engang os selv, så betyder det også, at vi må erkende, at vi ikke har kontrol over alle de valg vi træffer. Så når du og jeg skal forklare vores valg her i livet, så er det ikke altid muligt for os, at gøre fuldt ud.

Dette er ikke en udfordring jeg forventer at kunne løse, men i min tillid til Gud, så tror jeg, at dette ikke er hele sandheden. jeg tror på en skaber der kender mig fuldt ud, både de områder hvor mine handlinger og motiver er gode og opbyggelige, men også i forhold til alle mine skyggesider og usunde tilbøjeligheder.

Samtidig stoler jeg, at Gud er god og gerne vil lede mig på vejen, så derfor har jeg lyst til at sige som Kong David i Salme 139,23-24:

Udforsk mig Gud, lær mit hjerte at kende, prøv mig af og kend mine urolige tanker. Se, om min vej fører til afguder, led mig ad vejen til evigheden.

I tillid til Guds godhed, ønsker jeg at han hjælper nogle af mit hjertes motiver frem i lyset, med det formål, at skubbe min vandring igennem livet, så jeg med mine valg oftest muligt, handler i kærlighed til Gud og mennesker.

21. sep. 2020

Hvad kendetegner Visdom?

Når du læser dette spørgsmål, så dukker der sikkert mange tanker op i dit sind.

Vi har mange eksperter, som vi gerne lytter til og noget af det de siger kan vel godt rumme visdom.

Vi møder også mennesker, der bare virker til at have en masser livserfaring, det kan også være visdom.

Vi møder også mennesker, der virker til at have succes, måske er der også visdom hos dem.

Du har sikkert flere bud. Selv er jeg lige faldet over et udsagn fra prædikernes bog, der udfordrer min forståelse af visdom. Det lyder sådan her:

Prædikernes Bog 8,1:

Hvem vil ikke gerne have visdom? Hvem vil ikke gerne kunne finde en løsning på problemerne? 

Visdom gør et menneske mere forstående og mindre hård.


Når du læser dette vers, er der så områder af dit liv, hvor du behøver mere visdom? 

Det har jeg i hvert fald.

25. aug. 2020

Søg efter det vigtigste!

 Vi vil gerne opnå mest muligt her i livet og vi vil helst ikke gå glip af for meget!
Derfor søger vi ofte at tilrettelægge vores liv på en sådan måde, at bagefter kan sige, at vi virkelig har formået at leve livet. Og her har vi hver især en ide om, hvad vi gerne vil have set eller oplevet.

- For nogle betyder det, at ens arbejde, bliver det vigtigste, da det skal bane vejen for det jeg vil opleve eller eje!
- For nogle bliver træning vigtigst, da fysisk formåen eller udseende betyder mest!
- Nogle søger anerkendelse, andre søger væk fra den virkelige verden!

Til denne søgen, siger Jesus, noget som nok vil være svært, at acceptere for de fleste:
 
Se på liljerne, hvordan de vokser uden at gøre sig anstrengelser. De hverken spinder eller væver. Men det siger jeg jer: Ikke engang Salomon i al sin kongepragt var klædt så smukt som dem. Når Gud nu sørger for blomsterne, der folder sig ud i dag og visner i morgen, skulle han så ikke sørge for jer? Hvor er jeres tro dog lille! I skal ikke være så optaget af, hvad I skal spise og drikke. Det går folk ude i verden højt op i, men I skal ikke bekymre jer om sådan noget, for jeres Far i Himlen ved, at I har brug for det. Nej, søg først Guds rige, så skal I få alt det andet i tilgift. Lukasevangeliet 12,27-31.

Igennem evangelierne hører vi Jesus sige: "Guds rige er nær", eller "Guds rige er midt i blandt jer"!
Og her siger han, at det netop er Guds rige vi først og fremmest skal søge.
Den udfordring kan være svær at tage imod, når der er så meget andet, der er vigtigt.

Men hvad nu hvis Jesus har ret?

30. jun. 2020

Bed før du beslutter dig!

Når vi skal træffe større beslutninger i livet, så kan der gå mange overvejelser igennem vores hoved. Vi gennemtænker mulige og umulige udfordringer og prøver efter bedste evne, at finde den mest fordelagtige løsning.

Det er naturligt og godt at gøre det. Samtidig, så gør det indtryk på mig, når jeg læser om Jesu tidsprioritering, da han stod overfor en af de helt store beslutninger.

En dag gik Jesus op på en bakketop for at bede. Han tilbragte natten i bøn til Gud, og ved daggry kaldte han sine disciple til sig og udvalgte 12 af dem, som han også kaldte apostle. Lukasevangeliet 6,12-13.


For Jesus var det ikke kun vigtigt, at vurdere situationen. Faktisk har vi grund til at sige, at det var endnu vigtigere for ham at kende Gud Faders vilje. Selvom Jesus var Guds søn, så havde han, da han lov sig sende til jorden underlagt sig samme vilkår som os (han kalder sig selv for "Menneskesønnen") og derfor måtte han ligesom os bede Gud om vejledning, for at kende hans vilje.

Min tanke er, at når Jesus havde brug for at bede om Guds vejledning, så har du og jeg også!

Så når du skal træffe et valg i livet, så giv dig tid til, at spørge Gud til råds. Måske har han en bedre plan end den du kan finde på.

24. jun. 2020

Udfordrende udsagn fra Jesus Kristus

De fleste vil nok vide, at Jesus igen og igen udfordrede os mennesker i forhold til det at elske hinanden.

Det var ham der sagde, at et af de to største bud var: 

"Du skal elske din næste som dig selv"!

Når man læser det udsagn, så er det i mine øjne et vidunderligt og kærligt udsagn, men efterhånden som jeg giver mig tid til, at tænke over hvad det i praksis betyder, så mærker jeg, at hvis jeg for alvor skal tage den udfordring alvorligt, så kan den ikke undgå at have store omkostninger for mig.

Bevidstheden om det giver mig lyst til at reducerer udfordringen til en positiv hensigtserklæring, jeg kan følge når det er muligt, men hvis jeg læser noget af det Jesus ellers siger, så mærker jeg at han ikke ønsker, at jeg kun skal lade hans ord gælde, når det er nemt for mig, men netop også der hvor der er omkostninger ved det.

Han siger nemlig også noget i denne stil:

Hvis du ikke går hele vejen med mig, gennem tykt og tyndt, så fortjener du mig ikke.
Hvis din primære bekymring, er at passe på dig selv, så vil du aldrig finde dig selv.
Men hvis du glemmer dig selv og retter dit fokus imod mig, vil du finde både dig selv og mig.
Matt 10,38-39 ”The Message, frit oversat”


Det er et udfordrende udsagn, men hvis vi ikke står af inden vi har læst det hele, så overser vi det løfte, der gives den der vælger at glemme sig selv og rette sit fokus imod Jesus.
Den der vover sig derud, vil ifølge Jesus, både finde ham OG finde sig selv.

10. jun. 2020

Den umulige lykke!

Jeg faldt i dag over et citat om Sokrates, som jeg synes sætter nogle gode tanker i gang.

Sokrates skal efter sigende have sagt:
"At det er umuligt at blive lykkelig, hvis man handler imod sin overbevisning"!

Med andre ord vil den der ved hvordan man bliver et lykkeligt menneske også forsøge på at blive det.
Hvis det er sandt så betyder det også at den der hvad der er rigtigt at gøre også vil gøre det rigtige, for intet menneske ønsker vel at blive ulykkeligt.

Der er mange som lyver, stjæler og bagtaler andre mennesker.
De fleste af os vil hurtigt komme frem til at det ikke er rigtigt at gøre, så der er et eller andet, der gør at vi forfalder til at handle imod, det vi ved, kan gøre os lykkelige!

En anden har påstået at:
- Vi altid udlever, det vi inderst inde tror på!
Hvis det er sandt, så er det: 
- Dine handlinger, der afslører hvad der er vigtigt for dig!

Betyder det så, at vi som mennesker faktisk aldrig kender os selv godt nok, til at vide hvad vi selv tror på og dermed hvordan vi vil handle?

Personligt så tror jeg, at vi har godt af at have denne overvejelse med i vores liv, for hvis vi omfavner denne tanke, så kan det beskytte os imod noget af det hovmod, der ellers så nemt kan komme til at tegne retning for vores liv.

Når jeg læser noget af det Paulus skriver i hans breve, så er det som om, at han er bevidst om denne udfordring. Han siger, om sit eget forsøg på at leve efter Guds vilje, bl.a. sådan her:

Romerbrevet 7,14-15:
Loven er ganske vist åndelig, men jeg er et jordisk menneske af kød og blod, og derfor er jeg slave af min selvoptagethed. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg er imod, det gør jeg.

Mærker du også denne konflikt i dit sind, at du i nuet kommer til at handle imod det du er overbevist om er rigtigt?
Hvis du kender denne følelse ved du at du ikke er den eneste, men at denne konflikt nok er til stede hos os alle.

Noget der for mig er vigtigt i mødet med denne svaghed hos mig selv er, at jeg søger at give Gud ret, på trods af at jeg kommer til at gå imod hans vilje.
Jeg vælger at omfavne det Paulus siger videre om denne udfordring:

Romerbrevet 7,16-17:
Men netop fordi jeg ikke vil det, jeg gør, så bekræfter jeg, at loven i sig selv er god. Det er jo slet ikke mig, der gør det, men min selvoptagethed får mig til at handle mod Gud.
Med kærlig hilsen
Anders

2. jun. 2020

Undren, Pinse og forår (Indlæg af Niels Chr Nielsen)

-og en invitation til solidaritet med resten af Guds skaberværk.

Når jeg går en tur ude i haven, når jeg planter blomster, når jeg slår græsplæne eller bare sidder i bilen og kigger ud over Jammerbugtens vand, ja, så undres jeg. Undres over Guds fantastiske skaberværk, som jeg får lov til at være en del af. Når jeg ser den skaberkraft, der udfolder sig for mine øjne – bladene og blomsterne, der springer ud til glæde for både os og vore søstre fuglene, der sidder og synger om Guds storhed, ja, så må jeg undre mig og bøje mig ydmygt ned i erkendelse af, at jeg bare er en lille del af hele det værk, som Gud har skabt og opretholder med nyt liv hvert nyt forår.

Pinse er forår, håbets tid. Pinse er der hvor disciplene efter en ventetid siden Påske får nyt liv og ny kraft til den opgave, som Jesus havde givet dem: Gå ud i alverden........ . Forkynd for al skabningen...... .

Forleden fik jeg en andagt, hvor forfatteren påpegede hvor unikt Gud har behandlet os. Alt andet har ikke noget valg. Solsorten kan ikke vælge at lade være med at synge og jagte regnorm i græsplænen. Bæveren kan ikke vælge at lægge dæmningsbyggeriet på hylden. Bøgetræet kan ikke vælge at lade være med at producere bog. Bierne kan ikke vælge at stoppe indsamlingen af honning, for det er det, de er skabt og programmeret til. Hele skaberværket gør, til Guds ære, netop det, som det er skabt til. Vi er de eneste skabte, som Gud har givet muligheden for at vælge til eller fra som vi vil. På godt eller ondt.

Ofte synes vi måske, at vi er nødt til at tage et bestemt valg, selv om vi måske ikke er så glade for det. På den første pinsedag var der over 3000, der tog et godt valg. Peter prædikede og Helligånden vejledte Ham, og overbeviste mange mennesker om, at Jesus er Kristus, den som Gud har sendt til verden for at sætte Guds rige i verden. Med det endemål, at ”Hvert knæ skal bøje sig og til Gud faders ære bekende, at Jesus Kristus er Herre”.

Da de kristne begyndte at få positioner med magt og privilegier,(3. og 4. århundrede) begyndte de også at ignorere dele af skriften, specielt ”bjergprædikenen”. Vores position i samfundet bestemmer også hvad vi lægger vægt på og hvilke systemer vi er villige til  ”at leve med”. Det er dette, der tillod kristne imperier, op gennem historien, at brutalisere og undertrykke andre i Guds navn. Det er trist nok stadig tilfældet i dag.

Men når Bibelen læses med solidaritetens briller – og det er jo det bedste set fra fattigdommens synsvinkel – vil den altid være frigørende, transformerende og kraftgivende på en helt anden måde. Læst på denne måde, kan skriften aldrig bruges af dem med magt til at undertrykke eller dominere. Spørgsmålet er ikke længere: ”Hvordan kan jeg beholde min specielle og sikre status?” I stedet er det: ”Hvordan kan vi alle vokse og udvikle os sammen?”. Jeg tror at accepten af denne invitation  til solidaritet med verdens smerte er, hvad det betyder at være en ”kristen”. (Richard Rohr i andagt 24/5/20)

”Solidaritet” betyder ikke kun solidaritet med dem, som vi er nærmest. Det betyder solidaritet med dem, der har det svært. Dem, der lider under krig, sult, Corona på steder, hvor sundhedsvæsenet ikke kan følge med, undertrykkelse og diktaturer osv. Men også solidaritet med de mange arter af levende væsener, som vi er ved at udslette, med den natur, som vi forurener, både på landjorden og i havmiljøer og luften. Er det ikke netop i denne tid som om alt det skabte siger til os gennem Corona: Nu kan det være nok med jeres overforbrug og miljøødelæggelser osv? - Hører vi signalerne? Guds Rige kommer alligevel.

Vi har fået en pause nu. En tid til at besinde os. En tid til refleksion. Vil vi virkelig fortsætte med det system fra før? Ligesom disciplene fik en tid til refleksion efter Påske. Og så blev det Pinse. Og lige der begyndte et helt nyt liv for dem. Der begyndte Guds Rige at vokse. Indtil.....    -Husk på at

Vi er de eneste skabninger, der har muligheden for at vælge – vælge til eller vælge fra.


27. maj 2020

Livet efter Guds vilje

Hvis vi tror på Gud, så er et af de spørgsmål der naturligt dukker op i vores sind:
  • Har Gud en plan for mit liv? Og hvis jeg kan svare ja til det!
  • Hvordan ønsker Gud så, at jeg skal leve mit liv?
Et af de steder, der giver mig en fornemmelse af en overordnet vejledning i forhold til det sidste spørgsmål finder jeg i Romerbrevet kapitel 12,9-13:

Kærligheden skal være ægte. 
Tag afstand fra det onde, og gør jer til ét med det gode. 
Elsk hinanden som kristne brødre og søstre. 
Kom hinanden i forkøbet med at vise respekt. 
Bliv ikke sløve. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Glæd jer i det håb, I har fået. 
Hold ud, når I møder modstand. Bliv ved med at bede. 
Hjælp dem af jeres medkristne, som er i nød. Vær gæstfri over for de fremmede. 


Selvom det kan virke som noget af en mundfuld, så prøv at give dig tid til at mærke betydningen af hvert enkelt udsagn. Hvor udfordrer det dig i dit liv og hvis denne udfordring ikke er behagelig, så mærk efter om det er fordi den er urimelig eller skadelig, eller om det skyldes et oprør i dig selv, imod noget der er godt.

Hvor har jeg f.eks. ikke lyst til at tage afstand fra det onde i mit liv?
Hvor holder jeg fast i "min ret" til at snyde andre?
Hvem nægter jeg at møde med respekt?

Vi lever i en tid, hvor vi ofte sørger for at have for travlt til, at forholde os til de spørgsmål der potentielt koster os noget, men måske vil du og jeg få et sundere og mere kærlighedsfyldt liv. hvis vi stopper op og lader os udfordrer.

De kærligste Hilsner
Anders

7. maj 2020

Guds invitation og Guds udfordring!

Når vi læser i Bibelen, så møder vi i grove træk to sider af Gud og alt efter vores personlighed, så er vi bedst kendt med den ene eller den anden side.

Den ene side kan vi kalde for Guds invitation eller for Guds aftale med os.

Her siger vores kærlige Far til os, at vi er bestemt til at være hans børn. Han ønsker evigt fællesskab med os og han møder og favner dig og mig, lige der hvor vi er i vores liv.
Johannesevangeliet 3,14-15 siger det sådan her:
Ligesom Moses løftede kobberslangen op og satte den fast på en stang ude i ørkenen, og de, der så hen på den, reddede livet, sådan skal Menneskesønnen løftes op, så enhver, der ser hen til ham og tror på ham, vil få det evige liv.”
Her er der en tydelig invitation: Hvis vi accepterer at vi ligesom folket, der blev bidt af slangerne, har brug for hjælp, så kan vi igennem denne tekst hører hvordan han kalder på os. Han kalder, for at vi ved at rette vores opmærksomhed mod ham, kan åbne os op for det fællesskab han så gerne vil tilbyde os.

Den anden side er Guds udfordring.

Som sagt elsker Gud os så meget at han altid er villig til at møde os hvor end vi er i livet. Der er ikke et eneste menneske han ikke elsker. Men samtidig siger vi også, at Guds kærlighed til os er så stærk, at han heller ikke er villig til at efterlade os der hvor vi er i vores liv.
Derfor følger der med Guds kærlighed også hans opdragelse!
I Bibelen udfordrer Gud os til at vedkende os, at vores synd altid er noget vi selv har trådt ud i og derfor må vi også selv tage ansvar for de ting vi har gjort.
Det gør vi ved at bekende dem for Gud, som de fejltrin de er og bede om tilgivelse hos ham der altid ønsker at møde og favne os.
Jesus sætter alting i perspektiv. Hvor vi normalt kan gå og have ondt af os selv og opleve at verden er os imod og derfor få lyst til at blive vrede og gå imod hans vilje. Så viser Jesus os, at Gud er vores far og at han er den der elsker os selvom vi stadig laver fejl.
Jeg ved at Gud ikke forlader mig når alt bliver hårdt, men at han netop sendte sin søn for at hjælpe mig ud i frihed fra den synd der så let omklamrer mig.
1. Johannes Brev 1,9 siger det sådan her:
Men hvis vi bekender vores synder, kan vi være sikre på, at han, som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores skyld.
Den måde han hjælper mig ud i frihed, sker ved at jeg i mødet med ham, ser hvor meget jeg har brug for ham. Både hans kærlige favn og hans stadige opdragelse.
Vi har brug for hans invitation og vi har brug for hans udfordring.

Hvordan forvandles vores hjertes indstilling?

Vi taler ofte om, hvad vi har besluttet os for at gøre eller at prioriterer. Og jeg tror på at vi grundlæggende har vores frie vilje til at beslutte os for noget, men enhver der bare har en smule selverkendelse, ser også hvor let det er for os at blive afledt.
Det er ofte som om, at vi med vores beslutninger, forsøger at løfte os selv op ad sumpen i vores eget hår.
Når vores hjertes indstilling for alvor skal forandres, er jeg overbevist om, at vi har brug for noget udenfor os selv.
I Ezekiels bog 36,26-27 står der:
Jeg giver dem et nyt hjerte og et nyt sind, så de retter sig efter mine love og regler.
Gud tilbyder med andre ord, at være den der står ved vores side. Han går hele vejen hen til os og møder os der hvor vi hver især befinder os, og der siger han til os.
  • Jeg vil give dig et nyt hjerte og et nyt sind.
Der er noget Gud tilbyder dig og mig, noget vi ikke kan skabe i os selv. Det han vil skabe i os, vil forme vores fremtidige adfærd, for der står:
  • Så I retter jer efter mine love og regler.
Vores udfordring er, om vi tør tro på, at det Gud vil gøre er godt, og om vi vil give ham lov.

Vores virkelighed efter påskens begivenhed.

Nu er påsken ovre, men dens betydning er stor hver eneste dag livet igennem, for med Jesu opstandelse fra de døde, har vores liv fået et nyt perspektiv.
At Jesus gav sig selv slog det fuldstændig fast, at Guds kærlighed til os, er langt større end den stærkeste kærlighed vi ellers kender til.
Du og jeg er elsket og vi har himlen i vente, og denne virkelig kalder på at vi ændre vores syn på det liv vi lever her og nu.
Lad mig give et eksempel:
Hvis du ved, at du om 30 dage, kan få lov til at færdes frit i vores samfund igen. Om 30 dage får du lov til at være sammen med dem du har lyst til og at du fremadrettet ikke behøver at frygte nye begrænsninger, så vil det med stor sikkerhed påvirke det liv du lever i de kommende 30 dage.
Lydighed: Regler og retningslinjer der er givet for at du kan få del i friheden, vil du villigt lytte til, også selvom de for en tid indskrænker din frihed.
Forventningen til fremtiden: Selvom meget måske ser trist ud nu, så vil din forventning til fremtiden, gøre at det sikkert er umuligt for dig at være pessimistisk, da det der venter dig langt overskygger det du i denne tid står i.
På samme måde er det med vores tro. Paulus beskriver det på denne måde i Kolosenserbrevet 3,1-3:
Nu, hvor I ligesom Kristus er blevet oprejst til et nyt liv, skal I lægge vægt på de værdier, som kommer ovenfra, hvor Kristus sidder på tronen ved Guds højre hånd. Læg vægt på den himmelske verdens værdier, ikke de jordiske. Jeres gamle liv er forbi, og jeres kommende liv ligger gemt hos Gud, hvor Kristus er.
Der er et nyt liv der er begyndt og det kalder på et anderledes fokus. Der er nogle værdier som det nu er blevet vigtigt at lægge vægt på.
Som kristne, så fyldes vi med en overvældende taknemmelighed over det håb, vi er blevet givet ved opstandelsen. Og det håb bærer vi med os ind i den verden, der endnu ikke ved hvad der venter.
De kærligste hilsner
Anders Hyldgård

12. dec. 2019

Hvad vil det sige at Tro?

Du har sikkert en gang imellem hørt nogle sige: Jeg tror ikke på dig!

Men hvordan ser det ud, når vi tror på nogen eller noget?

Hvis jeg tilbød dig 20.- for at hente en sodavand til mig i butikken, ville du med stor sandsynlighed tro på, at det var et reelt tilbud jeg kom med. Du ville dernæst overveje om det var det værd. 20.- er jo ikke meget, hvis du skal bruge meget energi på det.

Hvis jeg derimod tilbød 100.-, ville dit tankemønster måske ændre sig lidt. Vil han virkelige give 100.- for en enkelt sodavand, det er da lidt vildt. Der dukker med andre ord et lille følgespørgsmål op i dit indre: Kan jeg regne med at det er sandt?

Hvis jeg i stedet tilbød 10.000.- for en eneste sodavand, og jeg samtidig tilføjede, at tilbuddet, er et tilbud der gælder enhver. Så ville det lille følgespørgsmål, pludselig blive det vigtigste spørgsmål.

Her kommer din tro/tillid på spil og andre faktorer kan begynde at betyde noget også.

- Er jeg den første der får dette tilbud?
- Er der nogen der allerede rent faktisk har fået 10.000.-?
- Hvis der er nogen der siger, at de har fået pengene, stoler jeg så på dem?

Vi begynder nu også at spejle os i andre omkring os, vi vurderer forskellige udsagns troværdighed, for derigennem at finde ud af, om vi vil satse!

Vi mærker efter hvor meget vi har at miste, hvis vi satser!

- Vil jeg blive til grin/miste anseelse!
- Vil jeg kunne bære en eventuel skuffelse!

Disse tanker tror jeg altid har fyldt, hvor det med troen kom tæt på, reaktionerne har været forskellige og hvert menneske har været nødsaget til at træffe sine egne valg.

I afslutningen af Peters tale Pinsedag, lyder det sådan her:
Apostlenes Gerninger kapitel 2,36-39:
Derfor erklærer jeg overfor hele Israels folk, at Gud har vist, at Jesus, som I korsfæstede, er både Herre og Messias!” 

Peters ord ramte tilhørerne lige i hjertet, og de spurgte apostlene: „Hvad skal vi dog gøre?” 
Peter svarede: „Vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave, for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere—ja, alle dem, som Herren, vores Gud, vil kalde på fra både nær og fjern.” 

Løftet her er langt bedre end 10.000.- for at hente en sodavand, men fordi løftet samtidig kalder på en helt ny retning i livet, er det ikke så let at tage imod.

Er du en af dem der har sagt jatak til den her gevinst?2. sep. 2019

At kunne gøre godt!

Observation:
Med ærlige venner omkring os, lærer vi sandheder om os selv, som vi ville ønske ikke var sande.
Når jeg bliver konfronteret med disse mindre gode sider af mig selv, mærker jeg at den helt naturlige reaktion er, at forsvare mig.
Jeg kan argumenterer for, hvorfor lige netop jeg har ret til at...

Men hver gang jeg vælger den vej, mærker jeg, at der sker noget i mit hjerte: Mit forsvar gør mig mere hård og den hårdhed gør mig samtidig mere hård overfor andre.

Jeg kender i mit hjerte, at det på ingen måde er en god frugt, så jeg har brug for, at gå en anden vej. Jeg har brug for hjælp, at noget/nogen udenfor mig selv, sætter mig i stand til, at handle anderledes og forhåbentligt bedre.

I den kamp er versene herunder fra Hebæerbrevet en hjælp for mig.
Jeg kan i disse vers minde mig selv om, at jeg har en Hyrde, der kan og gerne vil, sætte mig i stand til at gøre godt. Selvom jeg aldrig mestrer det, så gør det godt for mig, at kalde på den hjælp.

Hebræerbrevet kapitel 1,20-21:
Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.