2. feb. 2021

Hvad kendetegner vækkelse. (En alternativ tilgang)

 I kirkerne taler vi nogle gange om vækkelse og i vores beskrivelser af vækkelse, så hæfter vi os særligt ved de ting der sker i forbindelse med vækkelser, hvilket nogle gange kan forlede os til at tro, at vi når vi ikke ser noget ske omkring os, derfor ikke har vækkelse indenfor vores rækkevidde.

Men vækkelse i min optik er kendetegnet ved, at de enkelte mennesker vågner. Ved at jeg vågner.

Når vi vågner, slår vi øjnene op og ser os omkring og dermed opdager vi den virkelighed vi befinder os i.

Når vi bliver vækket i forhold til vores relation, ser vi mere og mere klart at vi er elskede af Gud og det forstærker vores længsel efter at være sammen med Gud, vores ønske om at kende hans vilje, ja på flest mulige områder forstærke relationen til Gud.

Når det vågner op eller spirer frem, så er der vækkelse i mit hjerte, så begynder det frø, der er sået af sædemanden at spire frem og hvis jorden ellers er god og fri for ukrudtsfrø, så bære det spirende frø helt naturligt frugt.

Så hvis jeg længes efter vækkelse, så er det måske tid til selv at søge, at vågne op og lade mig fylde med en længsel efter selv at være Gud nær.

Et spørgsmål til eftertanke: Hvordan kommer denne længsel til udtryk hos dig?

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar